VE SVĚTLE PRAVDY
POSELSTVÍ GRÁLU

OD ABDRUSHINA

nový český překlad původního
německého originálu z r. 1931
„IM LICHTE DER WAHRHEIT“
Předchozí    Obsah    Následující

Závěrečné slovo.

Abdrushin nyní dokončil své Poselství lidstvu. Po dokončení v něm povstal Bohem vyslaný Syn Člověka

IMANUEL

který byl zaslíben lidstvu k soudu a ke spáse samotným Synem Božím Ježíšem, poté co již staří proroci na něj poukazovali. Nosí znamení svého vysokého poslání: živoucí kříž Pravdy, zářící z něho, a Božskou holubici nad sebou, jako je nosil Syn Boží.

Lidstvo, probuď se ze spánku svého ducha!

Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu od Abdrushina


Předchozí    Obsah    Následující

© 2019 NAKLADATELSTVÍ PLAMEN